Tanyafejlesztési Program 2015.

→   2015. Júl. 3


Ha kicsit megkésve is, de elindult a Tanyafejlesztési Program 2015.

2015.június 30. (kedd) MAGYAR KÖZLÖNY 95. számában jelent meg 35/2015. (VI.30) FM rendelet, mely A Tanyafejlesztési program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételéről szól. A tavalyi évtől eltérően, nem elektronikus úton hanem dokumentum alapon kell majd 1+2 példányban benyújtani a pályázatokat a Herman Ottó Intézetbe (korábban NAKVI    http://www.nakvi.hu/ )

További jó hír, hogy a pályázat benyújtási lehetősége a korábbi évektől eltérően nem forráskimerülésig tart, tehát teljes benyújtási időszak alatt erre lehetőséget nyújt a jogszabályalkotó.

A benyújtás időpontja még pontosan nem ismert, de a jogszabály kimondja, hogy legkésőbb a meghirdetéstől számított 30.napon köteles megnyitni a pályázati felületet és közzétenni a pályázati adatlapokat. Tehát 2015. év július hónap 30. napján a benyújtás legkésőbb lehetségessé válik.

FM információk szerint a jogszabályalkotó nem használja ki a rendelkezésére álló 30 napot, és a beadás lehetősége várhatóan 2015. július hónap közepén megnyílik a pályázók előtt (egészen várhatóan 2015. augusztus 15-ig)

A pályázati rendszerről összességében elmondható, hogy a korábbiakhoz képest kibővült, rendkívül sokrétű és szerteágazó lett, mindamellett feltételrendszereiben tovább bonyolódott. (pályázati kiírás 30 oldal), mely mintegy 5 célterületet foglal magába.

Az alábbi célterületekre lehet támogatást igényelni:

1. célterület Települési és térségi fejlesztések támogatása

Villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;

A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése

Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése

2. célterület  Tanyagazdaságok fejlesztése

Tanyai lakóépület felújítása

Gazdálkodási célú épületek felújítása, építése

Gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése

Karám, kerítés létesítése, felújítása

Vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése

Állatállomány kialakítása, bővítése

Tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

Tanyagazdaságok energetikai megújítása

Egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása

Környezetkímélő szennyvíz-kezelés, elhelyezés

Tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök beszerzése

 3. célterület Induló tanyagazdaságok fejlesztése

Tanyai lakóépület felújítása

Gazdálkodási célú épületek felújítása, építése

Gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése

Karám, kerítés létesítése, felújítása

Vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése

Állatállomány kialakítása, bővítése

Tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

 Tanyagazdaságok energetikai megújítása

Egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása

Környezetkímélő szennyvíz-kezelés, elhelyezés

 Tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök beszerzése

4. célterülert  Villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító egyéni fejlesztések

Villany nélküli tanyák lakóépületében alapvető villamosenergetikai-ellátását biztosító egyéni fejlesztésre igényelhető támogatás

5. célterület Az országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok

Önkormányzat által biztosított baromfi tartási program megvalósítása,

Gyepre alapozott szarvasmarha tartási program megvalósítása,

Egykori zártkertek művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása.

unnamed-2

Pályázati rendszer

A 1-4 célterületen esetében nyílt pályázati rendszer

A 5. célterület esetében egyedi támogatási kérelmen alapuló

Példák igénybe vehető támogatásra:

Kedvezményezettek: tanyai gazdaságok (azon regisztrált őstermelők, egyéni vállalkozók vagy családi gazdaságok, akik lakóhelyük, vagy állandó lakcímük szerint 2015. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán élnek, tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, ( valamint a 2012., 2013., és 2014. évi összes bevételük átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és ezen három évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételük átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot).

Támogatásintenzitás: 75% és fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) 90%

Elnyerhető támogatási összeg: általános csekély összegű rendelet hatálya szerint

Kedvezményezettek: az a tanyán élő magánszemély, vagy őstermelő jogosult, aki a tanyás települések valamelyikén

a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2015. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán él, és az ingatlan nyilvántartás szerint –a saját a házastársa, testvére valamely egyenes ágbeli rokona vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él.

b) a 2012., 2013., és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot.

Támogatásintenzitás: 75% és fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) 90%

Elnyerhető támogatási összeg: általános csekély összegű rendelet hatálya szerint

További információkat lásd a : 35/2015. (VI.30) FM rendelet szerint.

Az AGRO-ASSISTANCE Kft. várja elsősorban a Csongrád-Bács-Békés megyei gazdálkodók, pályázati célú megkeresését.

Előzetes egyeztetés :

E-mail:agrarpalyazat@gmail.com

https://www.agrarpalyazat.eu

Tel:+36 30/ 2-844-063

Privóczki Zoltán István
okl. agrármérnök; mérnök-tanár
EU pályázati agrárszakértő

c. főiskolai docens

Pin It on Pinterest

Megosztás