Projektmenedzselés


Mi a projektmenedzsment?

A projektmenedzsment a projekt valamennyi szempont szerinti megtervezése, követése és ellenőrzése, és mindazok motiválása, akik részt vesznek a projekt céljainak az előre meghatározott időben, költségkereteken belül és megfelelő minőségben történő megvalósításában.

Miért van szükség projektmenedzsmentre?

A szervezetek számára a mindennapi működés mellett az egyik legnagyobb kihívás a projektek megfelelő előkészítése és lebonyolítása. Míg a normál üzleti folyamatok irányítását és végrehajtását hosszas gyakorlat során csiszolták, addig a projektek mindig egyediek, más és más célokkal, problémákkal, résztvevőkkel. Ennek megfelelően a projektek hatékony és sikeres lebonyolításához szilárd alapokon nyugvó és kipróbált módszertanra, valamint annak alkalmazásában jártas szakemberekre (projektvezetőre) van szükség.

A projektmenedzsment fő elemei

Módszertanunk a projekt teljes élettartama során gondoskodik a projektvezetés releváns feladatainak és megfelelő eszközeinek alkalmazásáról.

A projekt előkészítése és definiálása meghatározó annak teljes további életében. Szakembereink ennek érdekében hathatós segítséget nyújtanak mindazon feladatok elvégzésében, ami a projekt elindításáról szóló megalapozott döntéshez szükségesek.
A projekt tervezése során olyan terv készül, amely részletesen tartalmazza a projekt során elvégzendő összes feladatot, azok összefüggéseit, határidőket, felelősöket, és a projekt kivitelezésének peremfeltételeit.
A projekt végrehajtása során a feladatok elvégzésének irányítása, az előrehaladás ellenőrzése és visszamérése mellett – amelyek alapján a projektterv folyamatosan karbantartott – kiemelt figyelmet kapnak a következők:

 • Erőforrás kezelés
 • Problémakezelés
 • Kockázatkezelés
 • Dokumentáció menedzsment
 • Projektmenedzsment tevékenységünk a sikeres végrehajtást követően a projekt formális lezárása útján teljesedik ki, amely keretében megtörténik a projekt kiértékelése, és azon tanulságok levonása, amelyek által a következő projektek még sikeresebben hajthatók végre.
 • Projekt portfólió menedzsment

Ha kérdésként merül fel a mindennapok során, hogy

 • Milyen projektekre lenne szükség?
 • Mely projektek elindításával járunk jobban?
 • Hogyan hangoljuk össze a különböző területek projektjeit?
 • Milyen erőforrásokra lesz szükség a következő időszakban a projektek végrehajtásához?

akkor a választ a projektek portfólióban való kezelése adja meg.

Ezáltal biztosítható, hogy a korlátozott erőforrások – jellemzően pénz, eszköz, munkaerő – minél inkább a cég üzleti stratégiájának megvalósulását szolgálják. Ennek keretében alakítunk ki formális projekt igénykezelési folyamatot, amely által a projektekről határozó rendszeres vezetői fórum megfelelő információkat kap döntése meghozatalához (pl. projekt scorecard). A projektek portfólióban való kezelése elősegíti az erőforrásokkal való gazdálkodást, a projektek összességének pénzügyi tervezését, átláthatóságát és felügyeletét, ugyanakkor hatékony eszköz az integrált kockázatkezelés és a stratégiai gondolkodás megvalósításához is.

Projekt és projekt portfólió menedzsment informatikai támogatása

Az adott projekt/portfólió jellemzőinek ismeretében, valamint a szervezet projektkezelési gyakorlata és igényei alapján segítünk kiválasztani és bevezetni azon támogató informatikai eszközöket és rendszereket, amelyek a tervezés és megvalósítás során a leghatékonyabb támogatást nyújtják. Tesszük ezt azáltal, hogy magunk is sokféle eszközt kipróbáltunk, használtunk és használunk jelenleg is projektjeink támogatásához.

Bármely megoldást is javasoljuk, a döntésben mindenképpen prioritást élveznek az alábbiak:

 • kezelhetőség
 • naprakész információk nyújtása,
 • a projekttagok együttműködése és kommunikációja (kollaboráció),
 • a felhasználók minden szinten – például felsővezető, portfóliógazda, projektvezető, projekttag – testre szabott felületen
 • és riportokon keresztül érhessék el a számukra fontos információkat,
 • portfólió-kezelési igények kielégítése,
 • más rendszerekkel való integrációs igények kielégítése.

Pin It on Pinterest

Megosztás