Források a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodáshoz

→   2020. máj. 25


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívás, amely a GINOP-1.2.8-20 kódszámú felhívás tükörprogramja.

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, mely a munkaerő megtartását célozza (kiemelten mikrovállalkozásoknál), és támogatja a termelékenység növelését, valamint a technológia megújítását. A felhívás keretében támogatható többek között az új eszközök, gépek beszerzése, automatizált termelési rendszerek fejlesztése, gyártási technológiák fejlesztése, intelligens gyártás megoldások bevezetése. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá licenc és know-how beszerzés, ingatlan beruházás, tanácsadási és képzési szolgáltatás igénybe vétele. A fejlesztés az igénylő Közép-magyarországi régió területén lévő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósulhat meg.

A támogatásért cserébe a foglalkoztatónak vállalnia kell azt, hogy a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

Kérelmet mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások nem nyújthatnak be, valamint olyan fejlesztési igény sem támogatható, mely mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, vagy akvakultúra-termékek termelését illetve azok feldolgozását célozzaNincsenek azonban kizárva a feldolgozók, amennyiben a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági (Annex I.) terméknek.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,816 milliárd forint, az igényelhető támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, 100% előleg lehívás lehetőségével. A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a. A támogatás jellege visszatérítendő, mely adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00 órától 2020. november 2. 12:00 óráig lehetséges. A feltételekről részletesen a pályázati felhívásból tájékozódhatnak.

Privóczki Zoltán EU pályázati agrár-szakértő

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-126-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1#

160729-0002

Az AGRO-ASSISTANCE Kft. várja elsősorban a Csongrád-Bács-Békés megyei leendő fiatal gazdák  pályázati célú megkeresését.

Előzetes egyeztetés :

E-mail:agrarpalyazat@gmail.com

https://www.agrarpalyazat.eu

Telefon: +36 30/ 2-844-063

                                                                                          

         

Privóczki Zoltán István ügyv.

                                                                                                                          okl. agrármérnök –  mérnök-tanár

EU pályázati agrárszakértő

c. főiskolai docens

unnamed

Pin It on Pinterest

Megosztás