Fiatal gazda pályázat 2015

→   2014. dec. 10


A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás), melynek 90%-át az MVH előre kifizeti. A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának lehívására külön kifizetési kérelem benyújtását követően-, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek teljesítését követően kerülhet sor.

A támogatás mértéke a működtetési időszak 4. évére vállalt üzemméret függvényében legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás euróban meghatározott összege a kifizetés évének január 1-jén érvényes-, az Európai Központi Bank által meghatározott árfolyamon kerül átváltásra.

A fiatal gazda támogatás szabadon felhasználható egyszeri tőkejuttatás. A támogatás felhasználását az MVH nem ellenőrzi.

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a fiatal gazda…

  • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 40. életévét még nem töltötte be;
  • a jogcímrendelet mellékleteiben meghatározott mezőgazdasági szakképzettségek és végzettségek közül valamelyikkel rendelkezik;
  • vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 5 éven keresztül egyéni vállalkozóként, valamint főtevékenységként végzi;
  • vállalja, hogy részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett képzésen.

A támogatás nem vehető igénybe, ha a fiatal gazda a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz, kivéve, ha…

  • az AVOP 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • egyéb jogcímre benyújtott pályázatát vagy támogatási kérelmét visszavonta.

 

A támogatás következő alkalommal a tervek szerint 2015-ben igényelhető.

Pin It on Pinterest

Megosztás