2020. június 1-től indul a 2014-es Fiatal gazdák elnyert támogatása 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának lehetősége

→   2020. máj. 27


A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban. A területileg illetékes Kormányhivatalok címére. 

A 2014. évben támogatási kérelemnek helyt adó határozatot kézhez vett Fiatal gazdák fennmaradó 10%-ra vonatkozó kifizetési kérelműket 2020. június 1. és 30. közötti időszakban nyújthatják be. A kifizetési kérelem legkésőbb 2020. június 30-án adható postára, vagy az elektronikus benyújtó felületen 2020.06.01 00:00:00 – 2020.06.30 23:59:59 közötti benyújtásra van lehetőség. 

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 300/2013. (XII.5.) számú Közleménye) szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének (2014.) január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.

Elérhető max. támogatás 1 188 160 Ft,- = 4 000 €,- ( 2014. év; 297,04 Ft/€.)

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét (EUME) a 2019. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte illetve mezőgazdasági termékértékesítésből származó árbevételét a támogatási határozatban leírt módon elérte. (- 40%)

 

 

Pin It on Pinterest

Megosztás